Bezlepkové cestoviny Cornito v akcii od 1,29€ a doprava 🚙 nad 60€ zadarmo.

Príspevok pre celiatikov (celiakia a ZŤP 2023)

Aké výhody a na čo majú nárok celiatici?

Tieto výhody upravuje predovšetkým zákon č.447 / 2008 Z.z. a zákon č. 448 / 2008 Z.z.

Ako človek s diagnózou celiakia a držiteľ preukazu ZŤP/ŤZP máte nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie, na dopravu, na koncesionárske poplatky za služby verejnosti, zľavu na dani z nehnuteľnosti, bezplatné parkovacie miesto pred domom a zľavu na prihlásenie vozidla do evidencie. Na zľavu sa určite spýtajte aj svojho mobilného operátora, vo svojej banke, v ktorej máte účet, taktiež poskytujú rôzne zľavy pre držiteľov ZŤP /ŤZP. Na zľavu sa informujte aj pred návštevou športového podujatia, kultúrneho podujatia, kina, ZOO, jaskyne alebo aj pri zápise na rôzne vzdelávacie kurzy.

Každý celiatik s funkčnou poruchou najmenej 50% má nárok na ZŤP preukaz.

V tomto článku sa dozviete o viacerých príspevkoch pre ZŤP.

Príspevky, benefity a výhody na kompenzáciu ŤZP:

 • Príspevok na diétne stravovanie
 • Potraviny na predpis pre celiatikov
 • Doprava (MHD, autobusová aj vlaková preprava)
 • Zľavy na vstupy do divadiel, múzeí, športovísk, zoo, kín… (na celom svete, všade však platia iné pravidlá)
 • Koncesionárske poplatky za služby verejnosti – od 1.7.2023 sa koncesionárske poplatky zrušia
 • Znížené poplatky za odvoz komunálneho dopadu
 • Zľava na dani z nehnuteľnosti
 • Znížené odvody do zdravotnej poisťovne pre celiatikov
 • Prihlásenie vozidla do evidencie
 • Povinné zmluvné poistenie motorového vozidla
 • Oslobodenie od správnych poplatkov
 • Oslobodenie od poplatku za psa (iba v niektorých mestách)
 • Diaľničná známka pre držiteľa ZŤP/ŤZP (len pre držiteľov parkovacieho preukazu pre ZŤP)

Príspevok na diétne stravovanie

prispevok pre celiatikov

Príspevok na diétnu stravu je si treba žiadať písomne na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).

Príspevok na diétne stravovanie sa poskytne ak, je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie = ak má chorobu alebo poruchu uvedenú v prílohe č. 5 zákona.

Výška peňažného príspevku je mesačne:

Peňažný príspevok nie je možné poskytnúť osobe so ŤZP, ak jej jej príjem vyšší ako trojnásobok sumy životného minima.


Potraviny na predpis pre celiatikov

V každom prípade však máte nárok na to, aby vám váš gastroenterológ alebo obvodný lekár predpísal dietetické potraviny. Ide o jednu z najväčších výhod pre celiatikov.

Ide o bezlepkové pečivo, múky, cestoviny, sladké, slané, či dokonca polotovary ako parené buchty… Prezrite si celý zoznam potravín na predpis. Aj toto je príspevok pre celiatikov, ktorý je pomerne často využívaný.


Znížené odvody do zdravotnej poisťovne pre celiatikov

Ak ste zamestnancom a ste osoba so 41 a viac % zdravotným postihnutím, máte nárok na zníženie sadzby z 4% na 2%.

Ak ste samostatne zárobkovo činná osoba a zaplatiteľnom a ste osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac, máte nárok na zníženie sadzby zo 14% na 7%.

Stačí o tom upovedomiť Vášho ekonóma/zamestnávateľa, ten to už za Vás vyrieši.


Doprava

vlaky pre ztp

Je jedno či cestujete autobusom, vlakom, loďou, lanovkou alebo len MHD. Podmienky sa u jednotlivých dopravcov môžu líšiť. Napríklad MHD v Bratislave je pre držiteľov ZŤP karty bezplatné (platí pre rezidentov bratislavského kraja), stačí si vybaviť kartičku u dopravcu. Pre nerizedentov je zľava 50%. Viac sa dočítate na stránke DPD.

Podobne to je aj v iných mestách, väčšinou však musíte mať trvalý pobyt v danom meste.


Koncesionárske poplatky za služby verejnosti

Ako držiteľ ZŤP /ŤZP ste od týchto poplatkov oslobodený. Stačí zájsť na poštu a požiadať o zrušenie.

Od koncesionárskych poplatkov je občan ZŤP oslobodený podľa zákona NR SR č.68/288 Z.z. o úhrade za služby verejnosti poskytované ST SR.

Žiadosť o oslobodenie od koncesionárskych poplatkov vyplníte online na stránke RTVS, budete potrebovať sken karty ŤZP a vaše rodné číslo.


Znížené poplatky za odvoz komunálneho dopadu

poplatok za komunalny odpad

Je to individuálne, závisí to od schválenia zastupiteľstva toho ktorého mesta alebo obce. Nie je to povinné.

V Bratislave si Vám viac informácií poskytne oddelenie miestnych daní a poplatkov magistrátu HM SR Bratislavy na Blagoevovej 9, e-mail: zakazka@bratislava.sk.


Zľava na dani z nehnuteľnosti

Držitelia ZŤP preukazu majú zľavu na daň z nehnuteľnosti. Závisí od obce alebo mesta či vo svojom všeobecno-záväznom nariadení ustanoví zníženie dane pre držiteľov kariet ZŤP. Je to zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – Zákon č. 582/2004 Z. z. Väčšinou sa zľava pohybuje na úrovni 50%.


Prihlásenie vozidla do evidencie

Prihlásenie vozidla do evidencie – správny poplatok je odpustený alebo sa platí 1 EURo + poplatok za pridelenie ŠPZ (ušetríte tak cca 30 EUR).


Diaľničná známka pre držiteľa ZŤP/ŤZP

dialnicna znamka pre celiatikov zadarmo

Neplatí pre bežného celiatika. Nárok má iba osoba s pohybovým obmedzením.

Na diaľničnú známku zadarmo, má nárok zdravotne ťažko postihnutá osoba, v prípadne keď vozidlo prevádzkuje.

Usmernenie pri podaní žiadosti o registráciu vozidla oslobodeného od úhrady dialničnej známky pre držiteľov PARKOVACIEHO PREUKAZU pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím ( klik na odkaz nižšie)

ŽiadosťOslobodenie od úhrady – Žiadosť ŤZP


Povinné zmluvné poistenie motorového vozidla (PZP)

Povinné poistenie motorového vozidla sa dá získať s niekoľko percentnou zľavou, ak ste majiteľom auta a vlastníte preukaz ZŤP. Zľavu poskytuje ČSOB poisťovňa a Kooperatíva na základe doloženia fotokópie platného preukazu ZŤP alebo ZŤP – S. Je možné, že túto zľavu poskytujú aj iné poisťovne, prípadne, že spomínané poisťovne už zľavu neponúkajú. Určite sa skúste spýtať!

Všade tam, kam idete, vytiahnite preukaz a spýtajte sa, či poskytujú zľavu. Väčšinou uspejete.


Zľava na kúpu vozidla

Zvažujete kúpu nového motorového vozidla? Skúste sa opýtať predajcu na zľavu. Väčšina predajcov nejakú zľavu ponúka. Môže ísť o zľavy od cca 4 – 15%. Samozrejme to závisí od konkrétneho predajcu. My sme dostali zľavu 10%. Za opýtanie to stojí, nie?


Oslobodenie od správnych poplatkov

Aké sú ďalšie výhody pre celiatikov? Poplatok za podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu, ak bol stratený alebo odcudzený a to i opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch.
Poplatok za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie.
Poplatok za vydanie rozhodnutia pre občana ZŤP, držiteľa preukazu ZŤP na vývoz alebo dovoz psa so špeciálnym výcvikom.
Zápis prvého a ďalšieho držiteľa motorového vozidla do evidencie aj s vykonaním úprav v dokladoch, vrátane vydania týchto dokladov, ak je držiteľom motorového vozidla osoba ťažko zdravotne postihnutá alebo ak ide o motorové vozidlo upravené na vedenie osobami s ťažkým zdravotným postihnutím.
Osoby, ktorým sa vykonáva zmena údajov o ťažkom zdravotnom postihnutí alebo obmedzení či pozastavení spôsobilosti na právne úkony sú oslobodené od poplatkov.


Príspevok pre celiatikov – Poisťovňa dôvera

Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. ako jediná poisťovňa na trhu, nad rámec zákona vracia doplatky za lieky i dietetické potraviny na predpis a to od 01.04.2016. Deťom do 18 rokov a ich rodičom vrátia doplatky až do výšky 200 EUR/rok. Preplatenie doplatkov sa nevzťahuje na dietetické potraviny, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis, ani doplatky za lieky a dietetické potraviny viazané na lekársky predpis, ktoré sú hradené v plnom rozsahu poistencom.

Bližšie info ako u uvedené výhody žiadať a bližšie podmienky si môžte pozrieť na stránke:

http://www.dovera.sk/o-nas/uradna-tabula/a1323/kriteria-na-preplatenie-doplatkov-poistenca-za-lieky-a-dieteticke-potraviny

Súhrn zľiav od jednotlivých ministerstiev v dokumente

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo dokument, v ktorom zhrnulo zľavy pre držiteľov ŤZP/ŤZP-S preukazov od inštitúcií spadajúcich pod jednotlivé ministerstvá. Tu je dokument.

Čo o nás hovoria zákazníci?

Andrej Laciak majiteľ a redaktor na Bezlepkáč.sk. Už skoro 10 rokov píšem recepty, články, informácie o bezlepkovej diéte.
[]