Bezlepkové cestoviny Cornito v akcii od 1,29€ a doprava 🚙 nad 60€ zadarmo.

Preukaz ZŤP: strata, výmena, medzinárodný doklad

ZŤP preukaz

Preukaz ZŤP je prostriedkom, ktorý môže slúžiť k oprávnenému získaniu úľav pre osoby, ktoré sú fyzicky znevýhodnené. Je preto nástrojom, ktorý vie pomôcť zlepšiť vašu finančnú situáciu, ktorá v dôsledku choroby nemusí byť práve jednoduchá. Karta ZŤP je dostupná aj pre pacientov trpiacich celiakiou a preto sme sa rozhodli pripraviť článok, ktorý vám môže pomôcť vyriešiť problémy týkajúce sa preukazu ZŤP. Čo robiť keď ho stratíte? Ako sa dá vymeniť?

💡Pre pacientov celiakie je preukaz ZŤP možné vybaviť, pokiaľ majú riadne diagnostikovanú chorobu odborníkom prostredníctvom gastrointestinálneho vyšetrenia, pričom funkčná porucha zdravia musí byť minimálne 50%. Je to dôležité najmä pre výhody, ktoré tento doklad pacientovi poskytuje. Vďaka preukazu ZŤP môžete získať aj príspevok pre celiatikov so ZŤP preukazom.

Strata ZŤP preukazu

Strata dokladov je bohužiaľ veľmi častým spôsobom, ako sa aj sami môžeme spraviť škodu. Strata ZŤP preukazu by však nemala predstavovať veľký problém. Dôležité je obrátiť sa na ÚPSVaR, ktorý preukazy vydáva so žiadosťou o vystavenie nového preukazu. Náležitosti potrebné na vystavenie preukazu nájdete priamo na stránkach Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny.

Výmena preukazu ZŤP

Výmena preukazu prebieha na oddeleniach posudkových činností Úradov práce, priamo v mieste bydliska. Na výmenu je potrebné predložiť starý preukaz, občiansky preukaz a fotografiu. Výmena platí predovšetkým pre doklady ZŤP vydané do 31.8.2008. Ich výmena je dôležitá vzhľadom na zmenu zákona. Dôležité je vopred si preštudovať stránkové dni pobočky Úradu práce vo vašom mieste trvalého bydliska.

Medzinárodný preukaz ZŤP

Medzinárodný preukaz ZŤP je systém vytvorený Európskou úniou, ktorého cieľom je medzinárodné uznanie statusu osoby so zdravotným postihnutím. Jeho použitím tak osoby môžu využívať v zahraničí rovnaké zľavy ako v domácej krajine, po preukázaní sa príslušným preukazom. Ide o dobrovoľný systém, preto je potrebné vopred zistiť, či ho daná zahraničná krajina poskytuje. Rovnako je možné týmto spôsobom získať aj medzinárodný parkovací preukaz ZŤP. Medzinárodnú kartu – EU disability card je možné vybaviť prostredníctvom stránok Európskej komisie.

Preukaz ZŤP vzor

Čo o nás hovoria zákazníci?

[]