Bezlepkové cestoviny Cornito v akcii od 1,29€ a doprava 🚙 nad 60€ zadarmo.

Doplatky za bezlepkové potraviny od 1.1.2022

Doplatky za bezlepkové potraviny od 1.1.2022

Od 1.1.2022 nebudú viaceré skupiny pacientov za lieky v lekárni doplácať. Závisieť to bude od výšky ich príjmu. 

Nový zákon č. 81/2021 Z. z., dopĺňa pôvodný zákon č. 363/2011 Z. z. a mení výšku a spôsob uplatnenia limitu spoluúčasti pre vybranú skupinu poistencov. Prečítajte si, či sa táto zmena dotkne aj Vás.

Nárok na odpustenie doplatku má pacient:

 • s príjmom nižším ako 679,80 eur za mesiac
 • patriaci do jednej z nižšie uvedených skupín.

Uvedené sa týka týchto skupín: 

 • držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,            
 • poberateľov invalidného dôchodku,    
 • poberateľov invalidného výsluhového dôchodku,        
 • invalidov, ktorým nevznikol nárok na invalidný dôchodok,          
 • poberateľov starobného dôchodku,   
 • poberateľov dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov vo veku, v ktorom je nárok na starobný dôchodok,         
 • poberateľov dôchodku z iného členského štátu EÚ, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu, Švajčiarska,         
 • pacientov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a nevznikol im nárok na starobný dôchodok,         
 • poberateľom predčasného starobného dôchodku, ktorým nevznikol nárok na starobný dôchodok.

Doplatok bude pacientovi odpustený priamo v lekárni pri výdaji liekov. Poistenec, ktorý k prvému dňu kalendárneho štvrťroka spĺňa zákonom stanovené kritéria, nárok na nulový limit spoluúčasti preukazuje v lekárni bežným predložením preukazu poistenca.

Ministerstvo zdravotníctva pristúpilo k tejto zmene s cieľom zvýšiť dostupnosť liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín aj pre najviac zraniteľné skupiny obyvateľstva.

Ďalšie benefity pre držiteľov ZŤP preukazov sa dočítate v tomto článku:

Čo o nás hovoria zákazníci?

Andrej Laciak majiteľ a redaktor na Bezlepkáč.sk. Už skoro 10 rokov píšem recepty, články, informácie o bezlepkovej diéte.
[]