Bezlepkové cestoviny Cornito v akcii od 1,29€ a doprava 🚙 nad 60€ zadarmo.

Označenie bezlepkových potravín

oznacenie bezlepkovych potravin

Ako funguje označenie bezlepkových potravín?

Obaly bezlepkových potravín, ale aj informácie podávané k nebaleným celiatickým produktom, musia od 20. júla 2016 spĺňať nové pravidlá. Táto aktualizácia upravuje nariadenie komisie EÚ č. 828/2014 z 30. júla 2014 o požiadavkách na poskytovanie informácií spotrebiteľom o neprítomnosti alebo zníženom obsahu gluténu v potravinách. Dovtedy upravovalo túto problematiku nariadenie (ES) č. 41/2009 z 20. januára 2009 o zložení a označovaní potravín vhodných pre osoby s neznášanlivosťou lepku, ktoré ustanovuje jednotné európske predpisy na zloženie a označovanie potravín z hľadiska obsahu lepku.

Aké pravidlá ovplyvňujú označenie bezlepkových potravín?

  • nariadenie komisie EÚ č. 828/2014 z 30. júla 2014 o požiadavkách na poskytovanie informácií spotrebiteľom o neprítomnosti alebo zníženom obsahu gluténu v potravinách,
  • nariadenie (ES) č. 41/2009 z 20. januára 2009 o zložení a označovaní potravín vhodných pre osoby s neznášanlivosťou lepku,

Dve skupiny produktov

Nariadenie umožňuje deklarovať označenie “bez lepku” aj na potravinách určených na bežnú spotrebu, čo prispieva k väčšej rozmanitosťou stravy pri bezlepkovej diéte. Rôzne osoby s neznášanlivosťou gluténu môžu znášať rozlične nízke množstvo lepku. Cieľom nariadenia je preto umožniť ponuku výrobkov s nízkym obsahom lepku tak, aby spotrebitelia na trhu našli potraviny zodpovedajúce ich potrebám a miere citlivosti.

Nariadenie preto z pohľadu označovania obsahu lepku definuje dve základné kategórie, ktoré sa odlišujú obsahom lepku a stanoveným spôsobom označenia: Označenie

  1. Bez lepku” a označenie  
  2. Veľmi nízky obsah gluténu“.

Prvé spomínané označenie bezlepkových potravín “bez lepku” je určené primárne pre potraviny z bezlepkových surovín. Obsah gluténu môže byť najviac 20mg v 1kg potraviny vo forme, v akej sa predáva konečnému spotrebiteľovi.

Označenie “Veľmi Nízky obsah gluténu” je určené pre označenie potravín obsahujúcich jednu alebo viac zložiek zo špeciálne upravenej pšenice, jačmeňa, ovsa, žita alebo ich krížencov. Údaj “Veľmi nízky obsah gluténu” nie je možné použiť v označení bežných potravín a taktiež v označení potravín, ktoré neobsahujú žiadnu zložku z pšenice jačmeňa, ovsa, žita alebo ich krížencov. Obsah gluténu môže byt najviac 100mg v 1kg v potraviny vo forme, v akej sa predáva konečnému spotrebiteľovi. Vyššie uvedený systém značenia slúži spotrebiteľom s neznášanlivosťou lepku ako základná pomôcka pri výbere vhodných potravín, ktoré umožňuje získať základné informácie o charaktere potraviny z hľadiska obsahu lepku.


Symbol na etiketách (označenie bezlepkových potravín)

lepok

Symbol ochrannej známky v podobe preškrtnutého pšeničného klasu budú môcť výrobcovia a predajcovia naďalej používať dobrovoľne. Na označenie obalu takýmto symbolom musia spĺňať prísne pravidlá stanovené Asociáciou európskych celiatických združení (AOECS).
Na obaloch počiatočnej a následnej dojčenskej výživy, do ktorej sa nesmú pridávať zložky s obsahom gluténu, budú takéto označenia úplne zakázané.

Na obaloch iných potravín, ktoré lepok prirodzene neobsahujú, nové pravidlá umožňujú upozorňovať, že v nich nie je glutén. Výrobcovia však túto informáciu nemôžu vyzdvihovať ako unikátnu a uvádzať ju ako osobitú vlastnosť, ak takúto vlastnosť majú aj všetky podobné potraviny.

Označenie bezlepkových potravín na etiketách môžu byť po novom doplnené informáciou, že sú „vhodné pre osoby trpiace neznášanlivosťou gluténu“ alebo „vhodné pre celiatikov“. Na špeciálne upravených produktoch budú povolené upozornenia „so špeciálnym zložením pre ľudí trpiacich neznášanlivosťou gluténu“ alebo „so špeciálnym zložením pre celiatikov“.


Originál nariadenia komisie EÚ č. 828/2014 z 30. júla 2014 nájdete TU.

Čo o nás hovoria zákazníci?

Andrej Laciak majiteľ a redaktor na Bezlepkáč.sk. Už skoro 10 rokov píšem recepty, články, informácie o bezlepkovej diéte.
[]